- WYDOBYCIE -

Podaj dane:
maksymalna
temperatura
kopalnia
metalu
kopalnia
kryształu
ekstraktor
deuteru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wydobędzie się:
1 h 24 h 7 dni
metalu 0 0 0
kryształu 0 0 0
deuteru 0 0 0

punkty 0 0 0